Aşağıda gerek eğitimlerimde ve gerekse yaptığım incelemeler sırasında tarafıma sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz. Cevabını bulamadığınız sorularınız için bizimle her zaman telefon veya elektronik posta aracılığı ile irtibata geçebilirsiniz.

ADLİ GRAFOLOJİ NEDİR?

Adli Grafoloji, bir el yazısı ya da imzanın belirli bir kimsenin elinden çıkıp çıkmadığına karar veren bilim dalıdır.

İMZA NEDİR VE NASIL ATILMALIDIR?

İmza özetle ad ve soyadın el yazısı şeklinde yazılması olarak tanımlanabilir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgileri buraya tıklayarak edinebilirsiniz.

SAĞLIKLI BİR ADLİ GRAFOLOJİ İNCELEMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Temel olarak bilinmesi gerekli en önemli nokta belge asıllarının temin edilmesi gerekliliğidir. Fotokopi, faks, karbonlu suret, bilgisayar çıktısı gibi asıl olmayan belgeler üzerinde tam ve sağlıklı bir inceleme yapmak her zaman mümkün olamamaktadır. Diğer bir temel unsur ise uygun örnek el yazısı ve imzaların temin edilmesidir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiyi buraya tıklayarak edinebilirsiniz.

İMZAMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Evet değiştirebilirsiniz. İmza değişikliği yapılması konusunda yazılı bir hüküm bulunmamakla beraber, kariyerinde belirli bir aşama kaydetmiş kişiler ve noterlikçe tasdikli imza sirküleri yahut beyannamesi kullanmış olanlar, yine noterlikçe tasdik ettirecekleri yeni imzalarını kullanmaya başlayabilirler. Ancak bu yeni imzanın kullanılmaya başlamasının ispat vasıtası olarak, hazırlanan noterlik belgesinin muhafazasında yarar vardır.

ADLİ GRAFOLOJİ UZMANLARI YAZI VEYA İMZALARIN BİR KİŞİYE AİT OLUP OLMADIĞINA NASIL KARAR VEREBİLİYORLAR?

Adli Grafoloji Uzmanı, inceleme konusu belgeyi pek çok açıdan değerlendirmek durumundadır. Belgenin düzenlenme şartları, üzerinde bir sahtecilik yapılıp yapılmadığı gibi hususlar mutlaka laboratuvar ortamında yapılması gerekli ön incelemelerdir. Bu ön aşamalardan sonra sorulan bir el yazısı yada imza ise, kaligrafik ve grafolojik tanı unsurlarının itiyadi olup olmadığına göre inceleme gerçekleştirilir. Bu aşamada Uzmanın en önemli avantajı, eğitimi safhasında ve sonrasında edindiği bilgi birikimine göre analiz ettiği bir tanı unsurunun karakteristik olup olmadığına karar verebilmektir. Adli Grafoloji Uzmanlığının en can alıcı noktası budur. İki el yazısı arasında görülen benzerliğin yahut farklılığın ne kadar sıklıkla oluşabileceğini bilmek ve buna göre karar vermek izlenen yöntemdir. Adli Grafoloji incelemeler sonucunda elde edilen veriler ile varılan sonuç her zaman uzman kanaati niteliğindedir.

ADLİ GRAFOLOJİ UZMANI NASIL OLUNUR? BEN DE EL YAZISI VE İMZA İNCELEMESİ YAPABİLİR MİYİM?

Adli Grafoloji pozitif bir bilim dalıdır. İncelemenin sağlıklı olabilmesi için gerekli şartların neler olduğu, temel inceleme prosedürleri, tanı unsurlarının ve sahtecilik yöntemlerinin neler olduğu gibi temel bilgiler öğretilebilir. Ancak bu bilgilerin öğrenilmesi incelemeyi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığın kazanıldığı anlamına gelmez. Uzmanlık, ancak laboratuvar ortamında yıllar süren (ülkemizde genellikle 3 ila 5 yıl) analizlere aktif olarak katılmak ve elde edilecek bilgi birikimi ve tecrübenin sonunda yeterliğin sınav ile ölçülmesi sonucunda başarı göstermek durumunda kazanılabilir. Nitekim 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10ncu maddesinin (c) fıkrası açıkça;

e) BİLİRKİŞİLİK YAPACAĞI UZMANLIK ALANINDA EN AZ BEŞ YIL FİİLEN ÇALIŞMIŞ OLMAK YA DA DAHA FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ BELİRLENMİŞ İSE BU SÜRE KADAR FİİLEN ÇALIŞMIŞ OLMAK.

Hükmünü taşımaktadır. Adli Grafoloji, Adli Bilimlerin bir alt uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının yürütüldüğü kurumlar dışında çalışma süreleri ile alınacak bir kaç haftalık yahut aylık eğitimler kanun gereği Bilirkişilik statüsü vermemektedir. Bu tür eğitimler sonucu verilen sertifikalara dayalı olarak verilen raporlarda çok ciddi hatalar ile karşılaşılmakta, bu hatalardan doğan mağduriyetlerin giderilmesi çoğu zaman mümkün olamamaktadır. Bu nedenle yasada açıkça belirtilen şartları taşıyanlar dışında uzmanlık raporu verenler yasayı açıkça ihlal etmektedir.

EL YAZISINDAN KARAKTER TAHLİLİ YAPILIR MI?

El yazısından karakter tahlili yapılması Adli Grafolojinin tamamen dışında bir olgudur. Bir Adli Grafoloji Uzmanı el yazısına bakarak o kişiyle ilgili herhangi bir demografik veri elde etmek amacında değildir. Asıl amaç incelenen el yazısının yahut imzanın bir kişinin elinden çıkıp çıkmadığına karar vermektir. El yazısı yahut imzadan karakter tahlili ve benzeri konular ile ilgili detaylı bilgiye http://www.grafoloji.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SAHTESİ YAPILAMAYACAK BELGE VAR MIDIR?

Bu sorunun cevabı hem “evet” hem de “hayır” dır. Dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarında hedefin kim olduğu önemlidir. Elbette ki hiç bir belgenin birebir tıpkısını sahte olarak üretmek mümkün değildir. Ancak bazen hakikisi ile hiç bir benzerliği olmayacak kadar kötü kalitede üretilmiş sahte belgelerin de rahatlıkla kullanılabildiği bilinmektedir. Buna örnek olarak maddi değeri çok düşük hakiki banknotların Euro banknotu imiş gibi kullanılması gösterilebilir. Görüldüğü gibi “aldatma” kavramı suçun kurbanına göre değişkenlik gösterebilmektedir.