Emel AYDOĞAN

1955 Eskişehir doğumlu olan Aydoğan, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 2 yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra üniversite sınavına girerek Bursa Eğitim Enstitüsü (Türkçe) bölümü eğitimini 1978 de tamamladı. Mezuniyetine az bir zaman kala öğrenci iken,  1977 yılında Adli Tıp Kurumu Fizik Şubesinde başladığı görevinde, mezun olduktan sonra hizmet içi eğitimi ile birlikte (Grafoloji teknisyeni) olarak Uzman Olcay Mülayimsi gözetiminde üç yıl rapor tanzim etti. 1981 yılında hizmet içi eğitimini tamamlayıp, Adli Tıp Kurum Başkanı Prof. Dr. Şemsi Gök ve Fizik Şubesi Müdürü Dr. Hayrettin Dalokay tarafından yapılan sınav sonucunda yeterli ve yetenekli bulunduğundan Adalet Bakanlığına yapılan teklif uygun bulunarak Teknik Hizmetler sınıfında Grafoloji Uzmanı kadrosuna atandı. Adli Tıp Yasası değişikliği nedeniyle daha sonra Teknik Hizmetler sınıfında UZMAN kadrosuna getirildi. Kurum bünyesindeki görevini 23 yıl yaptıktan sonra Fizik İncelemeler İhtisas Dairesi Grafoloji Laboratuvarından 2000 yılında emekli oldu. Grafoloji Laboratuarında binlerce resmi  rapor  tanzim ederek, Adli Tıp asistanlarının da eğitimine katkıda bulundu. Kurum içindeki görevi süresince yurt dışından gelen uzmanlar eşliğinde seminer ve mütalalara katıldı ve İstanbul Adliyelerinde de Bilirkişilik görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra NET ÇİZGİ Grafolojik Araştırmalar, Danışmanlık ve Bilirkişilik Bürosu adı altında serbest olarak çalışmakta ve İstanbul Adliyelerinde Bilirkişilik yapmaktadır. İstanbul dışı şahsi başvurulara da hizmet vermektedir. 2004 yılında kurulan Belge İnceleme Uzmanları Derneği Kurucu üyelerinden olan Aydoğan, Evli ve bir çocukludur.